Lahjoitustapa:

Lahjoita testamentilla

Testamentti on merkittävä mahdollisuus tukea Sleyn työtä

Testamentin avulla voit varmistaa, että lahjasi menee sinulle tärkeään tarkoitukseen. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työtä tukemalla mahdollistat evankeliumin menemisen eteenpäin Suomessa sekä ulkomaisissa kohteissamme.

Suosittelemme testamentin tekemistä kaikille niille Sleyn ystäville, joille se on mahdollista. Testamentti ohjautuu toiminnan tukemiseen täysimääräisesti, sillä yleishyödyllisten yhdistysten ei lain mukaan tarvitse suorittaa perintöveroa.

Miten testamentti tehdään?

Testamentin saa tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Kahden yhtäaikaa läsnä olevan esteettömän todistajan on todistettava testamentti nimikirjoituksellaan. Lisäksi kirjataan ylös todistajien ammatti ja asuinpaikka. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti. Sen sisältöä ei todistajille tarvitse kuitenkaan ilmaista.

Testamentin on täytettävä edellä kerrotut muotovaatimukset. Testamentin kannattaa lisäksi olla riittävän yksiselitteinen, jotta se ei jätä sijaa tulkinnoille.

Lisätietoja

Jos haluat testamentissasi muistaa Evankeliumiyhdistystä, voit kysyä lisätietoja ja pyytää tarvittaessa apua testamentin laatimiseen Matti Rusamalta, puh. 050 331 9876, matti.rusama@keokarkku.fi.

Testamenttimalli

Minä                                     ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että kuoltuani on kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tahansa tai laatuista tahansa, menevä täysin omistusoikeuksin Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle käytettäväksi (sisälähetystyön/ulkolähetystyön) hyväksi.

(TAI, kun on lakiosaan oikeutettuja perillisiä:
Minä                                     ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että omaisuuteni on kuolemani jälkeen jaettava seuraavalla tavalla:
1. XX kunnan kylässä oleva XXX RN:o x niminen tila on menevä täysin omistusoikeuksin                                    :lle
2. Asunto oy XX:n osakkeet a-d, jotka oikeuttavat huoneistoon,                                    :lle
3. Kaikki pesän rahavarat ja muu omaisuus on menevä täysin omistusoikeuksin                                    :lle
4. Mikäli lapseni vaativat lakiosansa, on sitä vastaava määrä suoritettava heille rahana. Lasteni lakiosaa määrättäessä on tämän testamentin perusteella lapsen saama omaisuus luettava hänen lakiosansa vähennykseksi.)

                                   :ssa                                    kuun       päivänä 20      

                                                                                                                        
(testamentintekijän allekirjoitus sekä ammatti ja kotipaikka)

Vartavasten kutsuttuina ja yhtäaikaa läsnä olevina todistamme täten, että                                   , jonka henkilökohtaisesti tunnemme (tai jonka henkilöllisyydestä olemme varmistuneet), on tänään omakätisesti allekirjoittanut edellä olevan testamenttinsa selittäen sen viimeiseksi tahdokseen, ja että hän on tämän tehnyt terveellä ja täydellä ymmärryksellä, vapaasta tahdostaan ja täysin käsittäen oikeustoimensa merkityksen.

Todistajat
Paikka ja aika edellä mainitut.


                                                                                                                    
Allekirjoitus                                                 Nimenselvennys

                                                                                                                    
Ammatti                                                       Asuinpaikka


                                                                                                                    
Allekirjoitus                                                 Nimenselvennys

                                                                                                                    
Ammatti                                                       Asuinpaikka

Kiitos lahjoituksestasi!