Lahjoitustapa:

Lahjoitus­tili ja rahan­keräys­lupa

Anna taloudellinen tukesi tilisiirrolla!

Paitsi esirukousta ja vapaaehtoistyötä Evankeliumiyhdistys tarvitsee myös taloudellista tukea kotimaassa ja ulkomaan lähetyskentillä.

Rahalahjan evankeliumin työn tukemiseen voit antaa tilille:

  • IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 
  • BIC: DABAFIHH

Kiitos lahjastasi!

 

Keräyslupa:
Poliisihallituksen 10.9.2021 myöntämän rahankeräysluvan RA/2021/1127 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään vuoden kuluessa keräyksestä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen työhön kotimaassa ja ulkomailla.

Valtioneuvoston asetuksen rahankeräyksistä 4 §:n mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa seuraavat tiedot:
1) rahankeräysluvan saaja;
2) rahankeräysluvan myöntäjä;
3) luvan numero ja myöntämisajankohta;
4) keräyksen toimeenpanoaika;
5) keräyksen toimeenpanoalue;
6) kerättävien varojen käyttötarkoitus;
7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää;
8) käytännön toimeenpanija.

Kiitos lahjoituksestasi!