Lahjoitustapa:

Lahjoitus­tili ja rahan­keräys­lupa

Anna taloudellinen tukesi tilisiirrolla!

Paitsi esirukousta ja vapaaehtoistyötä Evankeliumiyhdistys tarvitsee myös taloudellista tukea kotimaassa ja ulkomaan lähetyskentillä.

Rahalahjan evankeliumin työn tukemiseen voit antaa tilille:

  • IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 
  • BIC: DABAFIHH

Kiitos lahjastasi!

 

Keräyslupa 2015-2016:
Poliisihallituksen 13.1.2015 myöntämän keräysluvan POL-2014-12480 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 13.1.2015-31.12.2016 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.

Valtioneuvoston asetuksen rahankeräyksistä 4 §:n mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa seuraavat tiedot:
1) rahankeräysluvan saaja;
2) rahankeräysluvan myöntäjä;
3) luvan numero ja myöntämisajankohta;
4) keräyksen toimeenpanoaika;
5) keräyksen toimeenpanoalue;
6) kerättävien varojen käyttötarkoitus;
7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää;
8) käytännön toimeenpanija.

Kiitos lahjoituksestasi!