Lahjoituskohde:

Pelastetaan Maata Näkyvissä -festarit -keräys

Kuva:Pelastetaan Maata Näkyvissä <span style="white-space:nowrap;">-festarit</span> <span style="white-space:nowrap;">-ker</span>äys

Pohjoismaiden suurin kristillisen nuorisokulttuurin tapahtuma on uhattuna. Festareiden järjestäjä Sley on vuosia tehnyt tapahtumaa tappiolla, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua. Nyt Sleyn oma talous on vaakalaudalla, ja on alkanut näyttää siltä, että MN-festareille ei enää voitaisi palkata projektipäällikköä. Suurin osa MN-festareista toteutetaan vapaaehtoisvoimin, mutta projektipäällikön tehtävä on ympärivuotinen ja vaatii siksi ammattilaisen. Ilman häntä tapahtuma kuihtuu. Meitä on iso joukko, jotka olemme päättäneet estää näin tapahtumasta. Meille tapahtuma on rakas, ja siksi olemme organisoineet keräyksen, jolla seuraava projektipäällikön pesti varmistetaan. Keräys toimitetaan Sleyn rahankeräysluvan (RA/2021/1127) alla, mutta sen organisoimme kaikki me entiset MN-nuoret tämän FB-ryhmän kautta. Olemme sopineet Sleyn kanssa seuraavista reunaehdoista: 1) Keräyksen tuotto käytetään kokonaisuudessaan MN-festareiden projektipäällikön palkkaamiseen. 2) Projektipäällikölle annetaan tehtäväksi suunnitella yhdessä Sleyn nuorisotyön johdon kanssa, miten vuoden 2023 MN-festarit toteutetaan siten, että ne ovat taloudellisesti mahdollista toteuttaa jatkossakin ilman mittavia tappioita. Tähän tarjotaan projektipäällikölle tukea. Tavoitteemme on saada keräyksellä kokoon 50.000 euroa, joka tarvitaan projektipäällikön palkkakuluihin sivukuluineen. Mikäli keräys tuottaa enemmän, ylijäänyt osuus käytetään seuraavien festareiden projektipäällikön palkkaan. Mikäli keräys jäisi alle tavoitteen, koko kerätty summa käytetään kuitenkin projektipäällikön palveluiden hankkimiseen. Tässä FB-ryhmässä voit seurata keräystavoitteen täyttymistä. Me ryhmän ylläpitäjät olemme keräyksen alullepanijoita, mutta meillä ei ole mitään sen kummempaa valtaa: keräys on kaikkien meidän entisten MN-kävijöiden yhteinen, ja sen onnistuminen on kiinni siitä, miten saamme viestin kaikille niille, joiden ajattelemme haluavan MN-festareille jatkoa. ONNISTUMMEHAN YHDESSÄ JA PELASTAMME MAATA NÄKYVISSÄ -FESTARIT?

Lahjoitusvaihtoehdot

Lahjoita tähän kohteeseen!

Lisätiedot:

Postinumeroa tarvitsemme tilastointiin.

Sähköpostin jättäminen on vapaaehtoista, emmekä luovuta tietoja ulkopuolisille.