Tukirengas:

Marja Ochieng

Lähetystyöntekijä / Orpolapsityö

Kuva:Marja Ochieng

Asun Länsi-Keniassa Kisumun kaupungissa. Tulin Keniaan syksyllä 2007 jolloin aloitin kieliopinnot. Kesäkuun alussa 2008 aloitin työt kummilapsityön yhdyshenkilönä.

Yhteistyökirkkoni Kenian evankelis-luterilainen kirkko (ELCK) käynnisti ohjelman, jossa tuetaan orpolapsia. Lapset pyritään sijoittamaan sukulais- tai sijaisperheisiin. Tällä hetkellä avun piirissä on noin 500 lasta tai nuorta. Lapsilla on suomalaiset kummit, jotka ovat sitoutuneet rukoilemaan kummilapsen puolesta ja tukemaan kummilastaan taloudellisesti säännöllisesti. Minun tehtäväni on pitää yhteyttä kummien ja kummilasten välillä. Saan tehdä työtä yhdessä kenialaisen orpotyön tiimin kanssa.

Kenialaisten arki on niin kovin erilaista kuin Suomessa. Ongelmia, huolia mutta myös iloja on molemmissa maissa. Olen iloinnut siitä, että saan olla mukana tässä hankkeessa tukemassa kenialaisia nuoria elämässä eteenpäin. Koulutuksen kautta lapset saavat mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen. Hankkeen kautta he saavat myös opetusta iankaikkisen elämän toivosta Jeesuksessa Kristuksessa.

"Herran suuna, käsinä vaellamme yhdessä, että kaikki maailma voisi Isään uskoa." Virsi 428:3

Kiitos esirukouksestasi! Jumalan runsasta siunausta elämääsi!

Marjan viimeisin uutiskirje

752162954803030/">Katso terveiset orpokodilta (FB)

Lahjoitusvaihtoehdot

Liity tukirenkaaseen

Kuulumalla tukirenkaaseen saat ajankohtaista tietoa lähetin työstä. Saat myös viitenumeron, jonka avulla voit lahjoittaa lähetin työhön säännöllisesti tai sinulle sopivana aikana.

Täytä lomake ja sinulle lähetetään lisätietoa sekä lahjoitusohjeet.

Tiedustelut: Anna Poukka, (09) 2513 9220, anna.poukka@sley.fi

Lahjoita tukirenkaaseeni!

Lisätiedot:

Tämä on Läskit lähetykselle -lahjoitus:

Postinumeroa tarvitsemme tilastointiin.

Sähköpostin jättäminen on vapaaehtoista.

Emme luovuta tietoja ulkopuolisille.