Lahjoitustapa:

Kolehti­kohteita ja -puheita

Kolehtipuhemalleja

Japani, Seurakuntatyö

Japanin yhteiskunta kamppailee monien haasteiden kanssa.  Ihmisillä on taloudellisia, sosiaalisia ja elämäntarkoitukseen kytkeytyviä ongelmia. Pienet luterilaiset kirkot Japanissa tarvitsevat tukeamme, jotta ne voisivat vastata niihin hengellisiin kysymyksiin, joita ihmisillä tänä päivänä on.  Niin seurakuntalaiset kuin työntekijätkin kaipaavat rohkaisua kutsumuksessaan. Lähetystyömme Japanissa on edelleen tarpeellista.

Japani, Internet-lähetystyö

Suurin osa japanilaisista voi käyttää internetiä. Monet uudet kirkkoon tulijat ovat löytäneet tien seurakuntaan kirkon kotisivujen kautta. Uskonnollisilla keskustelupalstoilla esiintyy paljon kysymyksiä myös kristinuskosta. Keskusteluihin osallistuminen on yksi tapa tehdä Internet-lähetystyötä. Kristillisen opetuksen lisääminen kirkkojen kotisivuille sekä luterilaisen kirjallisuuden kääntäminen ja levittäminen internetin kautta antavat monille japanilaisille mahdollisuuden syvälliseen uskonasioiden pohtimiseen. 

Japani, Suomi-kirkko

Tokion Suomi-kirkossa toimii japaninkielinen seurakunta. Seurakunnassa kastetaan vuosittain keskimääräistä useampia ihmisiä Jumalan lapsiksi. Monet tulevat seurakuntaan pienpiirien, seurakunnan Internet-sivujen, striimattujen jumalanpalvelusten tai raamattuopetusten kautta. Kolehdin avulla saat olla tukemassa lähetystyötä Tokion Suomi-kirkolla, jotta yhä uudet etsijät saisivat löytää pelastuksen Jeesuksessa.

Kanada

Sley tukee Kanadassa tehtävää työtä suomalaisten parissa Suomen evankelis-luterilaisen missio –järjestön kautta. Suomenkieliset messut ja tilaisuudet Thunder Bayn kaupungissa kokoavat edelleen runsaasti osanottajia. Ikääntyville suomalaiselle, joiden äidin- ja sydämenkieli on suomi, ollaan välittämässä anteeksiantamuksen armoa Kristuksessa Jeesuksessa.

Kenian Matongon luterilainen teologinen seminaari

Matongon luterilaisessa teologisessa seminaarissa koulutetaan pääasiassa Kenian yhteistyökirkkomme tulevaa papistoa. Viime vuosina opiskelijoita on otettu vastaan yhä enemmän naapurimaiden luterilaisista kirkoista. Matongon teologisesta seminaarista on tullut niin Kenian ev. lut kirkon kuin myös Sleyn Afrikassa annettavan teologisen koulutuksen lippulaiva. Syvällisen raamatullisen koulutuksen vaikuttavuus on pitkäkestoista ja kauas kuuluvaa. Annamme lahjan Matongon teologisen seminaarin työlle.

Kenian Matongon luterilainen teologinen seminaari

Mitä Kenian kirkko ja Kenian yhteiskunta on huomenna? Avainasemassa on koulutus. Kirkko tarvitsee uskollisia ja työlleen antautuneita pappeja, jotka ovat valmiit saarnaamaan lakia ja evankeliumia. Korruptio on niin syvällä Kenian kaikissa rakenteissa, että vain oikein saarnattu Jumalan laki voi paljastaa todellisen tilanteen. Vain Jumalan puhdas evankeliumi synnyttää uutta, pelastaa syntisiä ja antaa uskoville voimaa ja uskallusta rehelliseen elämään.

Matongon Pappisseminaari rakentaa opetuksensa Raamatun ja Luterilaisen Tunnustuksen pohjalta ja on valmis yhä suurempiin haasteisiin. Tarkoitus on nostaa koulutuksen taso yliopistotasolle ja samalla valmentautua kohtaamaan perinteisen maalaisväestön lisäksi myös korkeammin koulutettu kaupunkilaisväestö Jumalan sanalla. Seminaarin opettajat vetoavat meihin suomalaisiin ja pyytävät esirukousta ja lahjoituksia Matongon mäen koulutuslaitosten puolesta.

Myanmar

Myanmarissa, entisessä Burmassa on kristittyjä vain 4-6 %. Olot maassa ovat olleet pitkään hallinneen sotilasjuntan vuoksi vaikeat. Avoin kristillinen lähetystyö on vaikeaa sotilashallinnon rajoittaessa toimintaa ja liikkumista. Myanmarin pieni luterilainen kirkko toimii aktiivisesti haastavissa oloissa ja on pyytänyt Sleyn tukea. Saamme olla mukana yhteistyökirkkomme toiminnassa eri ikä- ja kohderyhmien parissa, mm. työntekijäkoulutuksessa, lastenkoti- ja orpotyössä. Maan suuri evankeliumilla saavuttamaton buddhalainen enemmistö haastaa meidät esirukoukseen.

Sudan ja Etelä-Sudan

Nuori, itsenäinen Sudanin ja Etelä-Sudanin evankelis-luterilainen kirkko tarvitsee apuamme ja rohkaisuamme. Työntekijöiden koulutus on erityinen haaste, johon Sudanin kirkko on pyytänyt apua Sleyltä. Jälleenrakennus sodanjälkeisessä vuonna 2011 itsenäistyneessä valtiossa on haastava tehtävä sekä hengellisesti että taloudellisesti. Nuori kirkko haluaa olla mukana koulujen perustamisessa sekä terveydenhuollon tarpeissa. Oma haasteensa Sudanissa ja Etelä-Sudanissa on myös Islam. Sudan kutsuu!

Sudan ja Etelä-Sudan

Sudan ja Etelä-Sudan on uusi lähetyskenttä Sleylle. Sudanit ovat yksi maailman räjähdysherkimmistä sotilaallisista ja poliittisista kriisipesäkkeistä. Tämän kaiken keskellä kasvaa pieni luterilainen kirkko, joka haluaa rakentaa elämänsä ja toimintansa Raamatun lujalle perustalle. Sley auttaa Sudanin ev. lut. kirkkoa ensisijaisesti työntekijäkoulutuksessa, kristillisessä kasvatuksessa ja diakonisesti. Hengellisen ja ulkonaisen avun tarve on valtava. Esimerkkinä terveydenhoidon tilanteesta mainittakoon, että Etelä-Sudanissa, ev. lut. kirkon keskusalueella, on miljoonaa asukasta kohden vain muutama lääkäri.

Venäjä

Evankeliumin tarve on suuri myös Venäjällä. Inkerin kirkon toiminta on laajentunut Keski-Venäjälle ja Siperiaan. Suomea osaavien määrä pienenee nopeasti, joten työn on enenevässä määrin tapahduttava venäjäksi. Sley haluaa olla mukana vastaamassa lähetystyön uusiin ja mielenkiintoisiin haasteisiin Venäjällä. Tänään saamme antaa lahjamme tähän tarkoitukseen ja muistaa rukouksin tätä työtä.

Venäjä

Sleyn Venäjän työ on hyvin monimuotoista. Työtä tehdään niin pienissä kylissä kuin Pietarin ja Krasnojarskin suurkaupungeissakin. Työmuotoina ovat muun muassa jumalanpalvelukset, kotikäynnit, vankilavierailut, konsertit, nuorten lehti ja Internet. Tälle työlle annamme lahjamme.

Venäjä

Aivan Suomen rajalla on pieni n. 20 000 hengen Svetogorskin kaupunki. Tässä yhteisössä kaikki kristilliset suuntaukset mukaan lukien on alle 500 aktiivikristittyä. Haluamme olla tekemässä lähetystyötä tällaisissa ja monissa muissakin yhteyksissä. Ilman lähettäjien tukea Venäjän työ on mahdotonta. Siksi me kaipaamme kipeästi rukoustasi ja tukeasi.

Venäjä

Diakoniatyön merkitys ei niinkään toteudu materiaalisen avun kautta, vaan paljon tärkeämpää monille inkeriläisvanhuksille on se, että he saavat jutella ja laulaa virsiä ja nauttia ehtoollista kodissaan. Usein papin vierailu päättyy vanhuksen sanoihin: ”Älkää unohtako meitä!”

Joskus tuntuu, että yhteiskunta on unohtanut nämä kylien vanhukset oman onnensa nojaan. On arvokasta, että seurakunnilla on mahdollisuus käydä heitä tapaamassa, pitämässä hartaustilaisuuksia ja antamassa ehtoollista.

Venäjä

Sleyn uusimpia avauksia Venäjällä on työ Krasnojarskissa, Siperiassa. Krasnojarskin seurakunta on jäänyt aikanaan huonon paimenen hampaisiin ja lampaat on lyöty hajalle. Tähän tarpeeseen Ville ja Susanna Melasen työpanos on ollut merkittävä. Tämän lisäksi Villen panos lääninrovastina avaa mahdollisuuksia vahvistaa Inkerin kirkon seurakuntia Siperiassa.

Viro

Virossa on alle 20 % kristittyjä, ja Viro on siis selkeästi lähetysmaa. Vielä suuremman huolen aiheuttaa se, että nuorista vain 1 % on kristittyjä. Veljeskansamme tarvitsee tukea tässä haastavassa tilanteessa. Tukenne rukouksin ja taloudellisesti voi kantaa hedelmää Jumalan työkentällä Virossa.

Uudet alueet ja saavuttamattomat kansat

Maailman joka kolmas ihminen ei ole koskaan kuullut hyvää sanomaa Jeesuksesta. He kuuluvat saavuttamattomiin kansoihin. Erityisesti saavuttamattomia kansoja on Aasiassa. Monet elävät suurten maailmanuskontojen: Islamin, hindulaisuuden tai buddhalaisuuden paineen alla.

Strategian mukaisesti tavoitteemme on viedä evankeliumia sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta. Saavuttamattomia kansoja pyrimme tavoittamaan toteuttamalla uusilla alueilla Raamattu- ja teologista koulutusta ja varustamalla kansallisia kristittyjä julistamaan evankeliumia uusilla alueilla. Haastamme rukoilemaan niiden ihmisten ja kansojen puolesta, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jeesuksesta mitään.

Mediatyö

Yksi tärkeimmistä työvälineistä lähetyskentillä on mediatyö. Haluamme omalta osaltamme olla vahvistamassa seurakuntia ja tavoittamassa uusia ihmisiä median keinoin. Tätä työtä voimme tehdä nuorten parissa Virossa ja Venäjällä Nuotan sisarmedioiden muodossa. Japanissa, Keniassa Myanmarissa ja muissakin lähetysmaissamme saamme tehdä käännettyine raamattukoulutusmateriaaliemme avulla perustavaa laatua olevaa kasvatustyötä. Nämä kaikki erilaiset mediat tarvitsevat rukousta ja tukeasi.

Kiitos lahjoituksestasi!